ارسال فیلم

کد اثر
قالب اثر

*نام اثر(به فارسی)
*نام اثر(به انگلیسی)
سال تولید
زمان اثر
فرمت اثر
کارگردان
تهیه کننده

درباره اثر(نهایتاً 20 کلمه)
درباره کارگردان(نهایتاً 20 کلمه)
*شماره تماس ثابت
شماره همراه
رایانامه
آپلود عکس اثر
آپلود عکس کارگردان
کد امنیتی

تکمیل این فرم به منزله قبول تمام مقررات اعلام شده در فراخوان جشنواره است.


فراخوان ثبت نام