ارسال داستان کوتاه

کد اثر
*نام اثر(به فارسی)
*نام اثر(به انگلیسی)
*نویسنده
*تاریخ نگارش
*آیا اثر چاپ شده است
خلاصه داستان(نهایتاً 20 کلمه)
درباره نویسنده(نهایتاً 20 کلمه)
*شماره تماس ثابت
شماره همراه
رایانامه
آپلود فایل pdf
آپلود عکس نویسنده
کد امنیتی

تکمیل این فرم به منزله قبول تمام مقررات اعلام شده در فراخوان جشنواره است.


فراخوان ثبت نام